Limpiezas Txukun

PRIBATUTASUN POLITIKA

LEGE-OHARRA
Lege-ohar honek (hemendik aurrera “Lege-oharra”) www.txukun.com Internet atariaren zerbitzuaren erabilera arautzen du, hemendik aurrera LIMPIEZAS TXUKUN GARBIKETAK S.L.“webgunea” izango dena. Elkargoaren egoitza soziala: C/ San Pedro 9, local 3-4 20304 – Irún.

Legeria
Oro har, LIMPIEZAS TXUKUN GARBIKETAK S.L eta webgunearen zerbitzu telematikoen Erabiltzaileen arteko harremanak Espainiako legeria eta jurisdikzioa arautzen ditu.
Parteek berariaz uko egiten diote dagokiokeen foruari eta DONOSTIAko Epaitegi eta Epaimahaien mende jartzen dira honako baldintza hauen interpretazio edo betearazpenari dagokionez sor daitezkeen ezbaiak ebazteko.

Edukia eta erabilera
Erabiltzailea informatuta dago eta onartzen du web gune honetara sartzeak ez dakarrela inola ere, LIMPIEZAS TXUKUN GARBIKETAK S.L.ekiko harreman komertzialik.
Web gunearen titularra ez da identifikatzen lankideek bertan emaniko iritziekin.
Enpresak beretzat gordetzen du, ohartarazpenik egin beharrik gabe, Web gunean egoki jotzen dituen aldarazpenak egiteko eskubidea eta bere bidez emaniko edukiak edo zerbitzuak eurak, horiek aurkezteko moduak edo zerbitzarietan lokalizatzeko moduak alda,ezaba edo gehi ditzake.

Jabetza intelektual eta industriala
Web orrialdeen edukiaren jabetza industrialari dagozkion eskubideak, diseinu grafikoa eta kodeak LIMPIEZAS TXUKUN GARBIKETAK S.L.dira eta erabat debekatuta dago erreproduzitzea, banatzea, publikoki komunikatzea,eraldatzea eta web guneko edukiekin egin daitekeen beste aktibitate burutzea, ezta iturriak aipatuta ere, LIMPIEZAS TXUKUN GARBIKETAK S.L.ek berariazko baimen idatzia eman ezik. Izen komertzial guztiak, markak edo enpresaren web gunean jasotako edonolako zeinu edo ezaugarriak beren jabeenak dira eta legeak babesten ditu.

Estekak (Link-ak)
LIMPIEZAS TXUKUN GARBIKETAK S.L. webguneetan estekak (link-ak) daude informazio helburuetarako, eta inola ere ez du esteketan sartzeko iradokizunik egiten, ezta gonbidapenik edo gomendiorik ere.

Konfidentzialtasuna eta Datuen Babesa
2016ko apirilaren 27ko Datuak Babesteko Lege Dekretuan ezarritakoa betetzeko, LIMPIEZAS TXUKUN GARBIKETAK S.L. Erabiltzaileari jakinarazten dio Datu Pertsonalak erabiltzeko tratamendu automatizatua dagoela. LIMPIEZAS TXUKUN GARBIKETAK S.L.- berak eta berarentzat egina da eta berea da erantzukizuna erabiltzailearekiko harremanetarako behar diren mantentze lanak egiteko eta harreman honen kudeaketa burutzeko eta behar besteko informazio lanak burutzeko orduan.
Baldintza orokor hauek onartzeko orduan, LIMPIEZAS TXUKUN GARBIKETAK S.L.Erabiltzailearen aldetik beharko ditu ezinbesteko datu batzuk, zerbitzuak ematerako orduan.

Agiritegien eta galdetegien erregistroa
Erregistratzeko galdetegia derrigorrez bete behar da web gunean eskaintzen diren zerbitzu batzuetara sartzeko eta horiek jaso ahal izateko. Eskatzen diren datu pertsonalak ez emateak edo datuak babesteko politika hau ez onartzeak dakar ezin harpidetzea edo datu pertsonalak eskatzen diren sustapenetan parte hartzerik ez izatea.
2016ko apirilaren 27ko RGPDan jasotakoa betetzeko, honen bidez jakinarazten dizugu erabiltzaile gisa erregistratzeko orduan jasoko diren datu pertsonalak LIMPIEZAS TXUKUN GARBIKETAK S.L.-agiritegietan gordeko direla, C/ San Pedro 9, local 3-4 20304 – Irún helbidea duen erakundearenean,hain zuzen. Zentzu honetan, abian jarriko dira 1720/2007 Errege Dekretuan, ekainaren 11koan jasotako segurtasun neurriak.

Emandako datuen zehaztasun eta egiatasuna
Erabiltzailea da ematen diren datuen egiatasunaren eta zuzentasunaren erantzule bakarra, eta LIMPIEZAS TXUKUN GARBIKETAK S.L.- salbuetsita dago zentzu honetan sor daitezkeen erantzukizunetatik.
Edozein kasutan, erabiltzaileak dira emandako datu pertsonalen zuzentasunaren eta egiatasunaren erantzuleak, eta datu horiek behar bezala eguneratuta izateko konpromisoari eusten diote.
Erabiltzaileak onartzen du informazio osoa eta zuzena eman behar duela erregistro edo harpidetzea egiteko galdetegian.

LIMPIEZAS TXUKUN GARBIKETAK S.L. – ez die erantzuten berak eginikoak ez diren informazioen egiatasunari eta, beraz, ez da izango informazio hori erabiltzetik sor daitezkeen balizko kalteen erantzulea.

LIMPIEZAS TXUKUN GARBIKETAK S.L. – beretzat gordetzen du bere web guneetan jasotzen den informazioa eguneratzeko, aldatzeko edo ezabatzeko eskubidea, eta bere erabakiz muga edo ezaba dezake informazio horretara sartzeko aukera.

LIMPIEZAS TXUKUN GARBIKETAK S.L.-salbuetsita dago LIMPIEZAS TXUKUN GARBIKETAK S.L.emaniko informazioan akatsak,hutsegiteak edo gabeziak egoteagatik

Erabiltzaileak paira dezakeen edozein kalte edo arazorengatik, informazio horiek LIMPIEZAS TXUKUN GARBIKETAK S.L. ez den beste iturrik emanak direnean.

Cookie-ak
www.txukun.com webguneak ez du cookie-rik erabiltzen eta ulertzen du erabiltzailearen terminalean biltzen diren agiritegi fisikoek erabiltzaileari nabigazioa errazteko balio dutela eta helburu hori dutela. Edozein kasutan, erabiltzaileak nabigatzailea konfiguratu ahal du agiri horiek instalatzea eragozteko.

Helburuak
(Bidemediaren) helburuak dira rrabiltzailearekiko harremanen mantentze eta kudeaketa lanak eta informazio lanak burutzea.

Adingabeak
Gure zerbitzuetako batzuk adingabeei zuzenduak direnean, CAFGUAL-guraso edo tutoreeen baimena eskatu du datu pertsonalak jasotzeko edo,bere kasuan, datuen trataera automatizaturako.

Datuak hirugarren batzuei lagatzea
LIMPIEZAS TXUKUN GARBIKETAK S.L. – ez dizkie erabiltzaileen datuak hirugarren batzuei lagako.

Datuetan sartzeko, zuzentzeko,ezeztatzeko eta aurka egiteko eskubidea
Zure komunikazioak bidaltzeko eta datuetan sartzeko edo eta datu horiek zuzentzeko, ezabatzeko,mugatzeko,eramateko eta aurka egiteko eskubideak baliatu ahalko dituzu www.txukun.com Internet helbidean edo ohiko posta bidez mezua LIMPIEZAS TXUKUN GARBIKETAK S.L.-era bidalita RGPD erreferentziarekin C/ San Pedro 9, local 3-4 20304 – Irún helbidera. Eskubide horiek baliatu ahal izateko, zure nortasuna identifikatu eta konfirmatu beharko duzu LIMPIEZAS TXUKUN GARBIKETAK S.L.- eta horretarako bidali beharko duzu Nortasun Agiri Nazionalaren edo legearen araberako bestelako identifikazioren kopia. Edonola ere, erregistro datuak Web gunean bertan aldatu ahal izango dira, zure erabiltzailearekin eta pasahitzarekin identifikatuta.

Segurtasun neurriak
LIMPIEZAS TXUKUN GARBIKETAK S.L. – behar besteko segurtasun neurriak hartu ditu Datu Pertsonalak behar bezala eta legearen arabera babesteko, eta eskuragarri dituzten bestelako eta gainerako neurri eta baliabide teknikoak instalatzen saiatzen dira LIMPIEZAS TXUKUN GARBIKETAK S.L.- datuak desegokiro erabiliak izan ez daitezen, datuetan baimenik gabe sartzerik egon ez dadin eta datu hauek lapurtuak izan ez daitezen. Ondorioz, lurralde elkargo hau ez da izango sistema elektroniko honetan gertatutako arazo, gabezia,eten, birus informatiko,matxura telefoniko edo deskonexioen erantzulea, arazo hauek linea telefonikoetako gabeziengatik edo Datu Prozesuen Zentroko gainkargengatik gertatzen badira edo hirugarren pertsona batzuek kalteak sortzen badituzte LIMPIEZAS TXUKUN GARBIKETAK S.L.En kontrolpetik kanpoko eta legearen kontrako jarduerengatik.
Hala eta guztiz ere, Erabiltzaileak ulertu behar du Internet-en segurtasun neurriak ez direla eraso-ezinak.

Onarpena eta adostasuna
Erabiltzaileak aitortzen du datu pertsonalak babesteari buruzko baldintzen inguruko informazioa jaso duela eta ontzat hartzen du LIMPIEZAS TXUKUN GARBIKETAK S.L.ek datu horien tratamendu automatizatua egitea, Datu Pertsonalak babesteko Politika honetan adierazitako helburuetarako eta berariaz esandako eran. Atariaren bidez ematen diren zerbitzu batzuk baldintza partikular batzuk izan ditzakete eta Datu Pertsonalak babesteari buruzko aurreikuspen bereziak jaso daitezke.